Välkommen till På Stubben!

Förskolan I Ur och Skur På Stubben erbjuder en idyllisk 1800-talsmiljö i natursköna Lilla Grönsta på Lidingö. Vi lever ett aktivt uteliv, barngruppen är liten och personaltätheten hög. Barnen serveras hemlagad mat. Vissa dagar lagar vi mat över öppen eld och en dag i veckan har barnen med sig ryggsäck med termos, tallirik och bestick. På morgonen får man termosen påfylld från Stubbeköket.

Här finns en stor, härlig naturtomt som inbjuder till all sorts lek. Även inomhus är lokalerna trivsamma och ändamålsenliga. Vi har förutom vår vackra huvudbyggnad, ett separat rött hus som är barnens ateljé/verkstad. Här får fantasin flöda fritt. I vårt växthus odlar vi en del av våra grönsaker och vindruvor.

Hos oss På Stubben står upptäckarglädjen alltid i fokus – och vi passar på att njuta av naturen och ösa ur dess rika kunskapskälla.

På Stubben är ett föräldrakooperativ och kräver föräldrarnas hjärtliga engagemang.

 

Verksamheten följer Lidingö stads riktlinjer för öppettider och rätt till omsorg. Öppettiderna anpassas efter den aktuella barngruppens behov inom ramtiden kl 6.30-18.30.

Vid behov håller vi öppet under jul- och sommarlov. Två dagar per termin planerar personalen och På Stubben. Dessa dagar hålls Stubben öppen med hjälp av föräldrajour för de barn som har omsorgsbehov. Dessa dagar schemaläggs innan terminens början.


Är ni intresserade av verksamheten är välkomna att höra av er via mail eller telefon till rektor Göran Enger.

Vid funderingar eller önskemål vänder ni er i första hand till rektorn. 

                                                                                                                                 

Klagomål hanteras av huvudmannen.  Huvudmannen representeras av I Ur och Skur På Stubbens styrelseordförande. Klagomål till huvudmannen lämnas på mail: rickard@kakelimporten.se. Huvudmannen bekräftar och hanterar ärendet samt återkopplar till den som framför klagomålet. Huvudmannen ansvarar för att ärendet utreds skyndsamt.


Rektorn  har upprättat ett forum för samråd som omfattar vårdnadshavarna i förskolan. Det ges möjlighet att samlas en gång per termin i samband med fixardagen på våren samt föräldramötet på hösten. Oftare vid behov. Innan dessa samråd informeras vårdnadshavare om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas och möjlighet finns att komma med synpunkter innan beslut fattas. Rektorn ansvarar för att information ges och att samråden genomförs.