Verksamheten kräver engagemang och tid från föräldrarna. Ibland mer,
ibland mindre. Varje år förväntas dock varje förälder dra sitt strå till
stacken i en av arbetsgrupperna.

Personalgruppen

Om vi inte sköter oss har våra barn inga pedagoger på förskolan. Därför är vårt jobb - att hjälpa styrelsen med det löpande personalansvaret - grunden för verksamheten. Personalfrågorna måste tas på allvar och är det saker som måste löses blir det täta möten. När allt löper som det ska blir det lugnare.

Ekonomigruppen

Vi sköter det viktigaste - budgeten. Ekonomin lägger grunden till vad våra barn kan göra, vad de får att äta och hur många pedagoger som finns för att hjälpa dem att få reda på vad de vill veta. Vissa gånger på året är det snärjigt, men vårt arbete måste skötas på bästa sätt för att verksamheten ska kunna fortsätta.

Fixargruppen

Vi fixar festerna och underhåller barnens lekstugor, sandlådor och leksaker. Utan oss skulle verksamheten På Stubben bli oändligt mycket gråare och tristare och dessutom bokstavligen sakta falla sönder och samman. Inför fester och fixardagar har vi otroligt mycket att göra, men av och till är det lugnt.

Informations- och rekryteringsgruppen

Vi har hand om framtiden. Rekryteringen av nya Stubbefamljer är grunden för att vi ska kunna fortsätta med På Stubbens förskola. Vi sköter tillsammans med rektorn kontakten med familjerna som sökt På Stubben i kön till barnomsorgen i Lidingö stad. Rektorn lämnar erbjudande till aktuella familjer. Vi ska också se till att alla nya Stubbefamiljer får en fadderfamilj som kan ge information och tips och finnas till hands för frågor.

Vi sköter också informationen utåt framför allt med hjälp av hemsidan.