Vid Lilla Grönsta finns ett litet paradis, en förskola inom Friluftsfrämjandets I Ur och Skurverksamhet. Barnen kommer ut i naturen och upplever växter och djur genom årstidernas växlingar. De använder kroppen genom att gå i ojämn terräng, lyssnar på sagor, sjunger, leker och skapar genom färg och form.

Dessutom har de otroligt roligt tillsammans.