Vad gör styrelsen?

Styrelsen är huvudman och ansvarig för verksamheten på Stubben. De drar tillsammans med rektorn upp riktlinjerna för årets verksamhet och ser till att allt sker i enlighet med föreningens stadgar och med en bra kontinuitet och känsla för verksamheten. Ibland kräver det mycket arbete, ibland är det lugnare. 

Målet är att verksamheten ska stå stabil och förbli välskött från år till år, så att framtida familjer ska kunna njuta av På Stubbens goda stämning och välfungerande verksamhet under många år framöver. 

Varje familj har åtminstone en av föräldrarna som medlem i På Stubbens styrelse under den tid barnet går på Stubbens förskola.